Ética e decencia na política.

   No último pleno que se celebrou este ano,  vivimos un momento de tensión, mais da habitual, co PP. O motivo non foi outro que a ocorrencia que tiven de preguntarlle a Luis Serantes e a Salomé se a afirmación que eles habían publicado nas redes sociais primeiro e nun boletín que mandaron ás casas dos veciños despois, que aseguraba que este que vos escribe cobra por asistencia ás comisións informativas, era certa.

12341163_528493990660607_5413072600534002404_n

No boletín que o PP vos mandou, e nas redes sociais, aparece publicada unha viñeta con esta información FALSA. Isto debe ser o que o PP entende por facer política:mentir e enganar ós veciños.

 Tanto Serantes como Salomé se enredaron nas súas palabras e foron incapaces de contestar a unha pregunta tan sinxela como era “¿é certo que Enrique Oubiña cobra dietas  pola asistencia a comisións informativas?”.  Foron incapaces de contestar porque eles saben tan ben como sei eu, que os concelleiros liberados non cobramos dietas por asistencia nin a plenos, nin a xuntas de goberno, nin por suposto a comisións informativas, e que polo tanto a información que habían dado os veciños é totalmente falsa.

   Isto que parece unha chorrada (falamos de 30€/comisión, sobre 500€ ó ano), non o é, porque o PP pretendía con isto que crerades que eu son igual que eles e que estou en política para o mesmo que eles: facer cartos. Non é así. Pero ademais cae de caixón, se o meu obxetivo fora económico, dende logo non formaría parte dunha plataforma como Somos Ribadumia, tan estricta con estes temas, se non que sacaríame o carné dalgun partido de tonos mais azuis e probada experiencia neso de amasar euros, e dedicariame a medrar.

   A decencia en política a min, a pesares do pretendan facervos creer unhas persoas que non asumen que a democracia os deixou fora do goberno, sempre me pareceu moi importante. E tamén a ética. E mais nestes tempos, onde os políticos estamos tan mal vistos pola cidadanía. Por ese motivo considero que, con independencia das ideas de cada un, é moi importante comportarse dentro de certos parámetros, e dende logo hai que entender dunha vez que en política non todo vale. Non son capaz a comprender como as persoas que participan  nun partido político son capaces  de usar a mentira a sabendas, solo co obxectivo de atacar,  menosprezar ou prexudicar a un contrincante político.  Paréceme caer tan baixo que indigna e da asco. E produce medo, porque persoas así, que solo buscan conseguir os seus obxectivos de poder a costa do que sexa, son un perigo para a nosa sociedade.

   En calquera caso, agora que remata o ano e como este é un blog persoal, fágolle notar a toda esa tropa, tan dados eles e elas a menosprezarme, a colgar fotos miñas sacadas de contexto, a facerme mala prensa, e en xeral a tentar crearme unha mala imaxe, que  retratanse mais eles do que pretenden retratarme a min. Obviamente indígname ver a políticos e políticas actuando así, mais aínda cando falamos de veciños cos que todos convivimos  neste pequeno concello, e provócame vergoña allea porque a imaxe que transmiten fai pensar que todos os que estamos en política somos como eles  e perseguimos os seus mesmos obxectivos,  pero non me afecta mais aló diso, porque por riba das súas paxaradas están os feitos de cada un.

     De  cara o ano que ven a min gustaríame ver neste concello  políticos dignos e decentes, que actúen con certo sentido da ética,  que defendan as  súas ideas, plantexen e loiten por aplicar as súas solucións,  que saiban debater e negociar dende a súa posición, e non a persoas que usen a súa posición para cobrar catro pesos e facerse os importantes.

Advertisements
Publicado en Uncategorized | Deixar un comentario

Recortar a democracia legalmente.

Estes últimos meses foron e seguen a ser  moi intensos e de moito traballo, como comprenderedes. En todo este tempo este meu pequeno blog quedou apartado por falta de tempo, pero teño intención de ir recuperando ese tempo e compartir dende aquí as miñas impresións e pequenas cousas con vos, sempre dende unha perspectiva estrictamente persoal. 

E para comezar, casi reengancho co mes de maio cando parei de publicar aqui, porque este venres imos ter un pleno extraordinario no que se volverá a tratar a conformación do goberno, algo que xa se fixera en xuño, gracias a unha solicitude do PP, que non debe ter outra cousa que facer que marearnos ós demais e tirar cos cartos dos veciños incluso dende a oposición… Así que unha vez mais, imos alo.

IMG_9617

Por se ó PP non lle chegaba con reventar os plenos, agora pretende recortar a representación de Somos Ribadumia e Psoe.

Este venres teremos que celebrar no concello un pleno extraordinario a petición do Partido Popular.  O motivo dese pleno non é dar explicacións de como puido durante catro anos estar o tanatorio municipal nunha situación totalmente ilegal sen que ninguén fixera nada; tampouco é para explicar algunha outra das situacións irregulares que nos encontramos no concello ó chegar. O único e ridículo motivo para o que o PP solicitou o pleno é para tratar o “tema do grupo mixto”. É importante remarcar que a creación ou non creación do grupo mixto é mais unha cuestión partidista  que outra cousa, e que non afecta en absoluto a vida municipal nin dos nosos veciños, polo que solicitar un pleno extraordinario para este tema, ademais dun gasto inútil de cartos, é algo absurdo, feito por puro interes propagandístico, pois podería perfectamente tratarse este punto nun pleno ordinario, que era como o tiñamos previsto .

Pero en fin… vaiamos por partes.

O primeiro que hai que explicar é do que se fala cando se di “grupo mixto”.  Cando logo dunhas eleccións un grupo político saca representación, algunhas lexislacións establecen que se esa representación non acada uns mínimos ese grupo debe pasar a formar o denominado grupo mixto, e xuntarse, se ese fora o caso, con outros grupos que tampouco chegaran a eses mínimos formando así un único grupo. No parlamento español, por exemplo,  o número mínimo para ter grupo propio e de 5 deputados, por debaixo desa cifra hai que integrarse no grupo mixto que por certo, non diferencia ideoloxías, ou sexa, nese saco entran todas as formacións sexa da cor que sexan. No caso dos concellos, é mais complexo porque hai varias normas e posibilidades. En xeral, se hai Regulamento Orgánico Municipal, este é o que regula a creación ou non do grupo mixto, como no caso por exemplo de Vilagarcía de Arousa. Se non hai Regulamento Orgánico Municipal, a cuestión volvese mais interpretable, porque a normativa estatal non é nada clara,  polo que a creación do grupo mixto non é obrigatoria. A autonómica non obriga tampouco a formar grupo mixto, pero  di que para formar grupo político hai que ter un mínimo de dous concelleiros, que é no que se basea o PP para pedir que se cree o grupo mixto en Ribadumia.

Na práctica, o grupo mixto funciona como un único grupo, polo que debe repartirse as competencias, representacións, tempos, asignacións económicas, etc; e polo tanto,a existencia deste grupo supón un recorte democrático importante, porque considera os grupos pequenos como  grupos de segunda, e os seus votantes, votantes de segunda. E ademais pode ser que obrigue a traballar xuntas a forzas políticas de ideoloxías moi diferentes, que terían nese caso que consensuar posicións e propostas, quedando moi reducida a defensa dos seus idearios.

Neste concello, no seu día, antes da conformación dos órganos de goberno,  fixéronse as consultas pertinentes, e repasouse a actuación do Partido Popular nas lexislaturas anteriores. As consultas realizadas a varias consultoras legais, interpretaron que non era preciso crear o grupo mixto.  ¿E que fixo o PP en anos anteriores?  Valorámolo coa norma autonómica que o PP pide agora que se aplique na man:

  • a lexislatura 2007/11 o PP tería que ter creado grupo mixto e integrar nel o único concelleiro do BNG, que non podería aparecer representado nomeadamente como tal, se non como “grupo mixto”. O PP non fixo isto.
  • Na lexislatura 2011/2015, no momento que eu deixei o BNG, barallouse tamén a posibilidade de ter conformado o grupo mixto, atendendo unha vez mais a unha interpretación da lei que non esclarece correctamente como actuar, pois por unha banda un grupo ten que ter un mínimo de dous membros para conformarse, pero por outra non pode cambiárselle a denominación unha vez creado. Pero no caso de facerse (po PP tiña maioría e potestade para facelo), teriamos que integrarnos no grupo mixto  o concelleiro do BNG e eu mesmo como “concelleiro non adscrito” (que non transfuga, porque para ser considerado transfuga tería que terme integrado noutro partido con representación, algo que non aconteceu). Hubo reunións do PP co BNG e conmigo mesmo para buscar a mellor solución, e o final o PP tampouco o fixo así. O que si fixo o PP  na lexislatura 2011/15 foi adaptar as comisións para que os seus concelleiros cobraran todos o mesmo.

Con toda esta información  o equipo de goberno actual tomou a decisión de non crear grupo mixto, pois consideramos mais importante manter a representación de todos os partidos e tamén unha organización de comisións informativas o mais adecuado posible ó funcionamento do concello.

En todo caso,  nas lexislaturas anteriores ningún partido tentou coartar a representación municipal dos demais como o está  facendo o PP agora mesmo.

E neste punto estamos agora. O PP apela a unha suposta cuestión legal. Esa cuestión é moi interpretable, pero dende o equipo de goberno solicitamos, vista a súa insistencia,  ademais dos informes que xa tiñamos, a opinión da  Deputación e do goberno central, que interpretan que se debe crear o grupo mixto, e venres falaremos o tema no pleno que eles solicitaron. Para que digan que non facemos caso das súas demandas.

¿ Cal é a cuestión? Que se se crea o grupo mixto, o que se esta facendo e coartando a democracia e representación dos veciños no concello. Isto a un partido de procedencia franquista como o PP non lle importará, pero a min persoalmente paréceme moi importante, porque eu creo que todos os partidos con representación deben formar parte de todos os órganos políticos do concello, salvo os que lle corresponden a quen ten a responsabilidade de gobernar, como é obvio. E non é solo unha opinión miña, se non dos tres partidos que forman equipo de goberno actualmente. De feito este equipo de goberno creou no seu día a “xunta de portavoces”, precisamente para aumentar a democracia e a presencia dos partidos na vida orgánica do concello.

images (1)

O que o PP busca co cambio organizativo é un beneficio económico para os seus cconcelleiros

Isto todo levanos a cuestión da representación nas comisións informativas. A ninguén lle colle na cabeza que un partido con representación no concello non forme parte dunha comisión informativa previa á pleno, cousa que acontecería actualmente coa creación do grupo mixto, se non se cambiara nada mais. E iso tamén o sabe o PP. ¿Qué busca o PP con toda esta pamplina?  A parte de gastar tempo con menudencias para evitar dar explicacións pola situación que deixou no concello, sumado a unha total falta de iniciativa e de propostas, o PP o que quere e forzarnos a mudar a representación nas comisións informativas, para así pasar de 7 concelleiros a 13, coa diferencia económica que isto suporía e que tería que asumir o concello. ¿Cal é o motivo?, que todos os seus concelleiros cobren a mesma cantidade de cartos. E idesme perdoar, pero o termo habitual para esta clase de persoas e “peseteros”.

O venres veremos que acontece, pero en resumo a situación é tal como  vola expliquei.

Un último apunte. Os grupos políticos perciben deste concello  cada mes 30€ por representación e 30€ por cada concelleiro. Ou sexa:

O PP cobra 30€ x grupo+ 180€x concelleiros. IR recibe 30€+ 150€, SR 30€+30€ e Psoe 30€+30€. De crearse o grupo mixto, sumando SR+Psoe, este grupo pasaría a percibir 30€x grupo +60€ x dous concelleiros. Aforrarianse 360€ ó ano. O pleno onde se pretende decidir iso custa 990€  contando solo o que cobran os concelleiros (o alcalde e eu ó estar liberados non cobramos). Vai sair igual de caro o aforro para toda a lexislatura que o que vai custar o pleno venres. Ou sexa. Imos celebrar un pleno para conseguir un aforro de  0€.

 

 

Publicado en Uncategorized | Deixar un comentario

gracias    Onte aconteceu algo histórico en Ribadumia. O PP perdeu esa maioría absoluta que tanto tempo levaban ostentando, e que moita xente dicía que era inamovible. Non será nin agora nin aquí onde eu opine sobre os resultados electorais. Esas valoracións hai que facelas con tempo e calma. Pero aprendamos estas dúas  leccións: que nada dura para sempre, e  que en política todo é posible.

Agora e dende aquí o único que quero é mostrar o meu agradecemento, primeiro e antes que nada, a todos e a todas as que onte puxechedes a nosa papeleta na urna, confiando nun proxecto que eu creo que ten moito futuro.

Pero se onte houbo unha papeleta co noso nome nos colexios electorais foi gracias a un gran esforzo, e non solo meu. Nin moito menos.   Por iso quero tamén expresar o meu agradecemento mais profundo e sincero a todas as persoas que fixeron posible que Somos Ribadumia saíra adiante. Foi un proceso moi rápido, e se conseguimos un moi bo resultado foi porque moitas persoas dedicaron moitas, moitas, moitas  horas do seu tempo  a traballar para que esta idea collese forma, sacando adiante todo isto con ilusión e ganas, e enfrontándose  as dificultades de facer algo novo, e tamén  rompendo moitos paus postos nas rodas. Todas esas persoas, as que foron  as xuntanzas, as que formaron a lista e as que sen formar parte dela nos axudaron con todo o que fixemos e  nos apoiaron dende multitude de ámbitos, demostraron que é posible facer as cousas doutro xeito, e que o que a xente quere hoxe en día, ou, quizais sen sabelo, dende sempre,  non son siglas, se non solucións.

A día de hoxe en Somos Ribadumia estamos igual que onte, cun proxecto que ten futuro, ben asentado nuns principios claros: a transparencia, a horizontalidade no traballo, e o compromiso coas persoas por riba de calquera outra cousa.  A única diferenza con onte é que agora imos ter representación municipal, e imos poder expor as nosas propostas onde corresponde.

E por hoxe nada mais. O sol esta maña saliu polo mesmo lugar de sempre, mais a min paréceme que quenta doutra maneira. Os tempos son chegados, di o noso himno. Que razón leva.

Publicado en Uncategorized | Deixar un comentario

A man na caixa.

abal 2  En política para algunhas cousas, convén tomar certa distancia para ver claro o que realmente acontece.

Poñamos por caso Ribadumia, agora que estamos en eleccións. ¿Porque motivo Louzán, actual presidente da deputación vai de número dous na lista dun concello tan pequeno, e non dou o salto, por exemplo a Pontevedra?¿Por que motivo o substituto de Salomé é o actual man dereita de Louzán no resto de chiringuitos públicos onde anda metido?¿A que ven tanta desesperación no pp por aguantar o goberno dun concello pequeno como o noso mentres deixan caer outros mais importantes, como Vilagarcia?. Se o mirades nadando dende a superficie pode parecervos que Louzán ten un compromiso con Ribadumia e os seus veciños, e todo iso que vos conta. Se afundides a cabeza no mundo político todo se ve mais confuso, con alianzas, lios internos dos partidos, loitas de poder …

Pero se saímos de todo iso e miramos un pouco dende arriba vémolo mais claro. É un tema de cartos. E de avaricia, de moita avaricia.

Explícovolo porque é moi fácil. Hai unhas empresas que se están levando adxudicacións de obras da deputación, e do propio concello, que están moi vinculadas a Louzán.

–  Imaxinade que Louzán non repite o fronte da deputación: acabaranse as concesións a empresas amigas. Vos podedes pensar que iso non vai pasar, pero a realidade é que a deputación vai ser difícil que a gañe o PP, e case imposible que Louzán repita como presidente polo PP, e de feito que o actual presidente marcha  é un segredo a voces, ou no seu defecto , un rumor moi insistente, e non sae precisamente da oposición..

–  Imaxinade que as persoas que gobernan Ribadumia non son do PP… Acabouse esa concesión de obras e eses importes desmesurados a coleguillas tamén.

En resumo, se sacamos a Louzán e os que leva da corda do medio e acabóuselle o teto a vaca. Acabáronse as adxudicacións a dedo, e todo o que poida haber relacionado con iso.

Agora imaxinemos que sí goberna o PP logo das eleccións de Maio, pero que os que están no goberno non son tan da corda de Louzán como a el lle gustaría. O mellor iso de conceder obras  a certas empresas complicase un pouco. E se non hai deputación de onde sacar…

Pois con estes mimbres faise o cesto.  Louzán precisa gobernar Ribadumia para poder seguir concedendo obras ás empresas amigas. Para poder ter a súa man posta na caixa, e manexar os fondos.  Especialmente se a deputación cambia de mans, algo mais que previsible. E non lle vale ter a calquera no concello, neste e noutros,  como os bos contrabandistas ten que ter a alguén que dea a cara por el e lle sexa moi fiel, e así é como se explican algúns cambios na lista do pp este ano.

Acabado o conto dos campos de fútbol (poucos quedan xa), e das pousadas, agora tócalle as Igrexas … e seguimos engordando a conta dos cartos públicos. Mentres o paro aumenta, a pobreza aumenta, a desigualdade aumenta … para todos menos para un. E iso é no fondo do que van tratar as eleccións para un bando: en manter a fonte de ingresos.  Outros temos outras ideas, e pretendemos facer co concello algo moi diferente a repartirlle euros públicos ós colegas.  E na vosa man vai estar escoller.

E isto non é ciencia ficción, se mirades para o concello do lado, en Cambados temos un claro exemplo do que nos espera no futuro: débeda ata as ourellas, amigos  colocados a dedo e cobrando salarios enormes sen motivo aparente, obras adxudicadas de xeito ilegal; e pegado a todo isto, subas de impostos, liquidación das políticas sociais, pobreza….porque as formas son sempre as mesmas, e os resultados tamén.

Publicado en Uncategorized | Deixar un comentario

Sobre o novo comedor/ximnasio.

ximnasio3E curioso o fácil que é pensar a curto prazo e o difícil que é pensar a longo.

O pasado xoves o PP aprobou en solitario e a todo correr  o proceso de contratación da empresa que vai facer o arranxo do vello ximnasio. Sen entrar a valorar  a pura propaganda electoral que pretendían facer, nin os intentos desesperados de Serantes e compañía por intentar convencer a todo o mundo de que eu estou en contra desa obra, gustaríame compartir con vos unhas reflexións.

O ximnasio vello esta moi deteriorado. E certo. Pero xa o estaba cando eu rematei no colexio, aló polo ano 1991. Iso non é novidade. E tamén é certo que o colexio ten unha infraestrutura deficitaria … non hai sitio, e en xeral esta en bastante mal estado. Ademais o verán anterior fixéronse obras, reduciuse o tamaño do comedor, ademais de liquidar outros espazos moi necesarios para poder ter mais aulas. Claro que alguén, do PP para mais detalles,  foi polo colexio antes desto a dicir que pronto ia haber un centro social novo que incluiria unha sala onde reunirse a anpa e os profesores, un comedor novo, un ximnasio … E que resultou ser todo mentira porque despois os mesmos que andaban a pregonar deron marcha atrás deixando a dirección do colexio e a anpa,  literalmente tirados. Agora os nenos comen por turnos e os pais teñen que reunirse no centro social, no outro lado de Barrantes.

Pero hai mais cousas no mundo que o colexio. En  Barrantes temos unha xeración moi numerosa de nenos. Iso é moi bo, pero plantexa algunhas cuestións. A primeira é que iso vaise acabar, pois todos os indicativos apuntan a que este pequeno baby-boom, se vai esgotar en catro ou cinco anos (prevese a perda de mais de 500 habitantes no concello), e moitos dos problemas actuais van deixar de selo, ata o seguinte boom. Pero mentres tanto, cando os nenos actuais medran en Barrantes quédanse sen espazo. Hai varios clubs deportivos e dúas bandas de música. Pero a parte diso non hai un lugar onde poidan xuntarse, onde os rapaces na adolescencia poidan realizar ben a través de asociacións, ben a través do propio concello actividades que lles fagan enfocar toda esa enerxía adolescente cara temas positivos.  Non hai por exemplo unha biblioteca céntrica que facilite a labor dos estudantes. Non hai, con  dúas bandas de música e a explosión musical que vive Barrantes, ningún local de ensaio, nin sequera un local minimamente acondicionado para facilitarlles os mozos, e non tan mozos, desenrolar a súa paixón pola musica. E os maiores, tampouco teñen espazos onde desenrolar as súas actividades no centro de Barrantes. O local cultural de San Andrés está saturado.

Mirade cantos problemas e necesidade temos en Barrantes  e o PP non se lle ocorre mellor cousa que vendervos un ximnasio e un comedor. Por certo, pedazo comedor, vai custar 304.000€. E nin sequera inclúe cociña, cubertería,  mesas e sillas novas.

Os que tedes nenos agora estades pensando que iso de comer en dous turnos é moi incomodo. Os que tedes nenos agora dinvos que en Barrantes non hai un ximnasio. Non vos din que si hai un pavillón, que se se reparara en condicións para que cando chove non fora unha laguna,  algo que que non custaría demasiado, quedaría en perfecto estado e podería ser usado polos nenos e nenas sen problemas. Para iso foi feito ademais, que non foi feito para pescar troitas. Os seres humanos somos curtopracistas, e os que tedes nenos agora védelos medrar a toda pastilla, pero o mellor non caedes na conta de que cando rematen o colexio, o comedor e o ximnasio xa non van ser un problema.

Eu preséntome as eleccións, e son candidato, e pretendo ser alcalde. E un alcalde non pode ser curtopracista.  Hai que pensar no presente e no futuro, sobre todo cando se fala de invertir os cartos de todos os veciños e veciñas . E non teño que ser agradable, nin dedicarme a cumplirlle os caprichos a duas ou tres persoas, teño que ser realista, e teño que ser moi serio.

En Barrantes agora vaise facer un comedor-ximnasio. Se o PP non volve dar marcha atrás o día seguinte das eleccións. Porque de momento non hai nada claro. Solo un proxecto. Cando esa obra remate, os nenos que están no cole efectivamente terán un sitio mellor onde comer, e un ximnasio para ir dúas horas a semana. Pero non terán nada mais.

Por ese motivo eu defendín en pleno e o grupo onde estou, Somos Ribadumia, defendemos e de feito levámolo no noso programa electoral, que o que se faga sexa unha obra ben feita, non un parche, e que teñamos en Barrantes por fin un centro social que ademais do comedor e o ximnasio, dea cabida a todo o que un núcleo como este necesita: biblioteca, sala de informatica, local de ensaio, locais para actividades…. E se tardamos tres meses mais en facelo, ou seis, pois tardamos, e andamos algo incómodos un chisco mais de tempo, e certo,  pero o final temos o que temos que ter, e non tiramos cos cartos.

Se o PP cumprira cos seus compromisos no seu momento hoxe non estariamos falando disto. Se o PP non votara abaixo a casa do medico para poñer un cruceiro, hoxe poderiamos ter un centro social nesa casa e un comedor e un ximnasio no colexio. Se o PP non se votara atrás o ano pasado, agora o colexio tería moitos problemas, pero menos dos que ten agora polas meteduras de pata dos do PP.

Pensade ben que tipo de alcalde ides querer de aquí en adiante. Unha que se dedique a facer o parvo cos cartos de todos, e se ria de vos na vosa cara, ou un que  atenda as cousas como as hai que atender, e se preocupede solucionar os problemas , non de facer propaganda.

Publicado en Uncategorized | 4 Comentarios

Ribadumia. Onte, hoxe e mañá : os problemas dun sistema que morre.

arton1073-4b3d9   Os que vivimos en Ribadumia sabemos de sobra como funcionan unhas cantas cousas no noso concello. Sabemos que dende fai anos hai un ente, a deputación de Pontevedra, que se ocupa de facer que sexa posible, pagando nos por suposto, ter una serie de infraestruturas que non se corresponden co tamaño e numero de habitantes do noso concello, algunhas das cales ademais son totalmente innecesarias, cando non absurdas.

  Temos por outra banda unha situación de favoritismo laboral, que provoca que un determinado número de persoas teñan traballos, a maioría deles temporais e mal pagados, relacionados coa mesma deputación de Pontevedra.  E tampouco é ningún segredo que todo ese movemento obedece unicamente ás expectativas electorais do PP. E moito menos o é o feito de que moitas das persoas agarradas nesa tea de araña viven nunha situación complexa, sometidos a vontade de quen lles vende algo que non lle custa nada como se fose un gran favor que debe ser pagado.

O que temos en Ribadumia, en resumo, é un sistema caciquíl dos de toda a vida, adornado cunha serie de edificios, rotondas e prazas que nin solucionan problemas nin dan traballo, pero dan a imaxe, totalmente irreal, de que vivimos nun concello rico e sen problemas. E transmite mais ideas falsas, como a de que hai que persoas facendo isto por axudar os demais, cando é evidente que os intereses son moi, moi persoais. A fin de contas, empresas como Áridos de Curro ou Construcciones Abal, son ben próximas a quen preside a deputación.

  A situación érache así ata onte, e ata onte todas esas frases tan gastadas do tipo “mentres estea ese aí non hai que facer”, “mentres non marche isto non se move”  que moitos usaban como escusa para non complicarse moito en certos debates tiñan o seu peso. Pero hoxe, a cousa está cambiando, e rapidamente. O señor presidente, como lle chama algún ilustrado, parece que preparou ben a súa saída da deputación, pola porta de atrás vía federación galega de fútbol, ademais co apoio duns cantos interesados e dunha morea de pobres perdidos que pensan que van chegar moi lonxe arrimando a unha arbore que comeza a estar a tiro de raio. Os motivos poden ser moitos: que o seu partido lle dixera que “ata aquí chegamos, hai que renovar proxecto”, o feito de que seguramente a deputación desta volta non vaia para o PP (recordemos que no 2011 gañou polos pelos), ou eses temas legais que comezan a aparecerlle e que poderían darlle mais dunha dor de cabeza.  O asunto é que todo apunta a un cambio na deputación, cunha saída do actual presidente a fume de carozo.

2014082816253343041 - copia - copia

¿En canto falte o apoio da deputación, quen vai manter todo isto?

  ¿E que pasa con Ribadumia?¿que pasa con toda esa xente que ten traballos temporais?¿quen vai axudar a manter tanta infraestrutura?.

   Ese é o problema que antes ou despois iamos ter que enfrontar, e que xa chegou. Porque as cousas son como son. En canto Louzán saia da deputación o que veña, mesmo sendo do PP, vaise esquecer por completo de Ribadumia, e onde antes se colocaban a traballar veciños nosos agora colocaranse veciños doutras zonas da provincia. ¿O resultado? Moito mais paro en Ribadumia. Moita mais xente abandoada a súa sorte.

Ademais quen se faga coa deputación terá tamén concello e amigos os que engordar, polo que Ribadumia vai pasar do todo á nada en menos de 24 horas. E seremos os veciños e veciñas de Ribadumia quen teñamos que facernos cargo directamente dos gastos de tanto campo de fútbol, tanto auditorio, piscina, casa de cultura… e con iso ás costas, vai ser difícil manter políticas sociais

Vos podedes pensar que isto non vai acontecer, que  o señor presidente non seria capaz de deixar así tirado a todo un concello,  dende logo non agardedes que Louzan diga antes das eleccións que marcha, ou que non se vai presentar a presidente, incluso podería tentar agarrarse ó cargo á desesperada un pouco tempo mais, algo moi típico do PP. Pero resulta que non estamos falando dun presidente dun goberno dictatorial, se non solo dun presidente provincial, un peón mais na estrutura dun partido moi grande  e moi cheo de xente con gana de chupar a súa parte, un presidente provincial que ademais xa antes deu mostras de ser moi capaz de traizoar ós seus sen vergoña ningunha. E se non preguntádelle a Nene, que inda vive. Tamén podedes pensar que os que están van saber saír da situación. Para solventar esas dúbidas chegaríavos con ir a un par de plenos e ver as xoias que temos por concelleiros. Advírtovos que podedes sentir moita vergoña allea.  O equipo de goberno que temos actualmente en Ribadumia esta cravado no sistema de ordeo-e-mando imposto dende a deputación, sen capacidade nin posibilidade de reacción, e sen unha mínima idea de como sacar un concello adiante. En canto falte o padriño, ou sexa, a partires de Maio, isto derrubase. E as consecuencias imos pagalas todos e todas.

  Temos un concello de cinco mil e poucos  habitantes, pero estamos perdendo poboación. Baixar dos cinco mil censados vainos traer unha merma enorme nos ingresos do estado.

O seguinte vai ser un concello que se vai endebedar e unha suba de impostos descomunal. .

   Temos un concello con mais de 500 parados. A partires de Maio ou Xuño, en canto vaian rematando os contratos da deputación, e non se renoven, o paro vai subir un 10% Ou incluso mais, que sumado a xente que está marchando, nos vai poñer nunha situación limite.

  Por iso este é o momento de darlle unha volta a todo isto. Antes de que sexa moi tarde. Mellor previr que lamentar. Sempre.

  Vos e mais eu sabemos que  moitas persoas non poden expresarse publicamente. Vos e mais eu sabemos que  hai un mal costume pola banda do PP de andar a chamar á algunha xente para ameazala, para meterlle medo no seu posto de traballo … filloputadas destas que tanto lles gustan ós mesmos que despois vos convidan a un café ou a un viño no bar con toda a chulería, como se o mundo fora deles.

Pero tamén é certo que somos moitos os que aínda somos libres de opinar e falar. E somos moitos os que podemos darlle a volta a todo isto.

   Eu creo nas persoas. Penso que nada está perdido se se fan as cousas como as hai que facer. E o que hai que facer en Ribadumia e acabar coa posición cómoda do observador e pasar a acción. Non é preciso facer nada físico,  nin fai falta usar ningún tipo de violencia. Chega con posicionarse claramente, e dar a ver que somos moitos os que empurramos do cambio.

Eu xa din varios pasos o longo destes últimos anos, seguindo a miña maneira de pensar na busca doutra maneira de facer as cousas. O seguinte vai ser o domingo, as 19:00 no centro cultural de Barrantes. Alí xuntarémonos, non para un mitin, nada diso,  se non para poñer en claro cal é a nosa situación en Ribadumia, e avanzar na busqueda do cambio que é preciso para devolverlle a dignidade á xente, ganar o noso futuro e darlle ós que veñen por detrás as oportunidades que se merecen. Agardo vervos alí.

Publicado en Uncategorized | Deixar un comentario

NO PP DE RIBADUMIA:  “FALTA VALOR……”.

   Escoitando estes días os “vou – non vou” de Salome Peña sobre optar a alcaldía de Ribadumia, e recentemente as declaracións do presidente do PP local de Ribadumia, o Sr. Martín Serantes, nas que  practicamente lle “suplicaba” que repetise como candidata, ignorando as  declaracións previas da propia alcaldesa, onde deixaba caer que non desexaba volverse presentar, veume a cabeza aquela canción de Radio Futura que de decía “Hace falta valor .. ven a la escuela de calor”.

   Valor parece que é o que lle falta algúns do PP de Ribadumia para encabezar a lista e todo parece indicar que prefiren que outra poña a cara e eles “colarse pola porta de atras….”.

pp-ribadumia

Este é o señor Martín Serantes (foto sacada de internet), presidente local do PP, e concelleiro dese partido. Tamén é o xenio que propón que os veciños de Ribadumia paguemos nómina a outro concelleiro ademais da que xa lle pagamos á alcaldesa, coa escusa de que esta non da feito o traballo para o que se supón que se presentou como candidata. Que digo eu:” se non pode facer o seu traballo, ¿para que se presentou?”

   Porque  se obviar os desexos de quen durante os últimos anos cumpriu cos mandados dun partido cada día mais afundido na vergoña lle parecía pouco, o señor Serantes nese artigo atrevíase a insinuar que se o motivo polo cal Salomé Peña non quería repetir era o esgotamento de ter que levar o concello, era plausible liberar un concelleiro para que lle votase unha man.

   Eu persoalmente non teño nada en contra, a priori, de que nun concello, cando sexa necesario, se liberen concelleiros para que poidan desempeñar o seu traballo correctamente. Por suposto, falamos de traballar ó servicio dos veciños, non dun partido político, poñamos tipo PP. Agora mesmo non é o caso de Ribadumia por varios motivos, pero resumindo porque non temos unha concellería  tan sobrecargada de traballo como para necesitar un concelleiro a tempo completo, nin tampouco  a tempo parcial.

    De todos xeitos chama a atención o descoñecemento do presidente local do PP sobre o funcionamento  do noso concello. Alguén debería recordarlle que ademais do persoal propio do concello, a deputación págalle á alcaldesa unha secretaria persoal, que xa lle alivia moito traballo….

   O que pasa  é que as declaracións do señor Serantes en realidade veñen a dicir que,  ante a incapacidade de poñer na cabeza da lista a unha persoa algo mais capaz, ou cando menos ben vista no concello, a idea é poñer de cabeza de cartel a señora  Peña, e logo no suposto caso de que o PP gañase, sustituila ó longo da lexislatura por outra persoa, que previamente sería liberada, ou sexa que cobraría nómina á conta nosa, e dedicaríase a promocionarse ata  ser nomeado alcalde sen pasar polas urnas como sería normal para conseguir ese cargo.  A mesma táctica seguida polo PP en Cambados, por exemplo.

  Que un partido no canto de mostrarse agradecido cunha persoa que logo de tanto tempo de dedicación ó partido medite deixar paso, lle meta presión publicamente para que continúe, a min de primeiras xa me parece unha falta de respecto e de compañeirismo, e dende logo eu no sitio da señora alcaldesa revisaría o meu concepto de amizade e de fidelidade. Pero que ademais se pretenda rebentar a democracia meténdonos un alcalde, nun suposto caso de vitoria popular que inda esta por ver, pola porta traseira e a costas dos veciños, paréceme ademais insultante para os que vivimos en Ribadumia e nos dicimos demócratas.

   Un grupo político honesto e aquel que de presentarse as eleccións vai cunha lista de persoas, co candidato a cabeza, comprometidas co concello e dispostas a defender o seu proxecto durante esa lexislatura, e non aquel que presenta unha cabeza de palla que logo sacar do medio.

   Os que non se atreven a dar a cara diante dos veciños é que ou lles falta valor, ou algo malo ocultan para querer entrar pola porta traseira,  ou os dous motivos… Non podemos evitar que o intenten, pero na man de todos nos está evitar que nos goberne este tipo de persoas.  Algúns vamos a traballar para que eso non ocurra.

Publicado en Cousas de Ribadumia | Deixar un comentario

Falemos en pesetas

images Días atrás, falando cunha boa amiga, que xa vai por riba dos corenta anos, contábame que os casos de corrupción son enganosos, porque as persoas inda teñen a peseta na cabeza e non entenden o colosal das cifras dos rescates bancarios ou canto sacaron dos caixeiros os usuarios das tarxetas black de Caja Madrid. Eu quédeime co comentario, e como quizáis teña razón , fixen unha pequena escolma dos gastos que nos levan roubados entre bancos, politicuchos e empresas amigas, para axudar e entender a dimensión do que se di crise pero somentes é unha estafa de nivel estatal.

Imos alo, recordade que os datos van en pesetas ( animovos a que tentedes decir as cifras en alto, toda unha experiencia):

Rescate de Bankia: 5.188.414.638.000 pesetas (mais de  5 billóns, ou sexa, millóns de millóns)

Rescate de  Catalunya Banc. 2.271.501.672.000 (dous billóns douscentos setenta e un mil cincocentos un millóns seiscentas setenta e dúas mil pesetas…non sei nin se o escribin ben).

Rescate da CAM: 2.199.955.692.000 pesetas

Rescate de NGB: 1.710.614.466.000 pesetas 

Suma de rescate a outras entidades “menores”: 3.840.688.038.000 pesetas

Total do rescate da banca, exercido polo PP coa axuda do Psoe, e en galicia do bng, ascende a 16.652.243.652.000 pesetas. Ou sexa, mais de 16 billóns de pesetas. Non me alcanza a imaxinación para visualizar a cantidade.

Os das tarxetas black gastaron 2.578.983.000 pesetas, dous mil seiscentos millónciños de nada.

Deles Rato gastou 16.478.370 pesetas (mais de 16 millons de pesetas, +/- o que vale o meu piso), e Blesa 72.658.769,568 pesetas mais de 72 millons de pesetas, casi nada). O chico comunista este de Izquierda Unida, José Antonio Moral Santín, gastou 75.963.861 pesetas , mostrando que en cuestión de cartos a algúns os principios ideoloxicos e eticos danlles bastante igual ( a este por certo IU parece que non o quere destituír, nun exercicio de honradez política mais típica do PP que de partidos de esquerda)…E non sigo, o desglose completo en euros destes caraduras tédelo pinchando nos seguintes enlaces:

 http://cd00.epimg.net/descargables/2014/10/03/28838b755cf4a7db6d69f1df912f001a.pdf

http://www.eldiario.es/gastos_tarjetas_black/grafico-gastos-opacos-tarjetas-black_0_314269022.html

Solo tedes que coller as cifras, escribilas na calculadora, añadirlle tres ceros porque as cifras veñen en miles de €, e multiplicar x 166 e obteredes o resultado en pesetas. Mellor que cando o fagades esteades sentados, porque vos podedes sorprender do que poden algúns gastarse en según que cousas.

Barcenas  supostamente gardoulle  80.198.053.497 pesetas, oitenta mil cento noventa e oito pesetas a outras persoas (que eses cartos sexan solo del si que non o cree ninguen, nin os de El Mundo). Tendo en conta que según declarou  o extesoreiro do PP, entre 2009 e 2010 pagoulle en B a Rajoy e Cospedal 14.974.740 pesetas, casi 15 millóns de pesetas, que saían (sempre supostamente) de diferentes empresas privadas que logo recibían contratos públicos, ou sexa, pagados por todos nos, parece evidente que o que había nas oficinas centrais do PP aló en Madrid, non era política, se non era un tráfico continuo de cartos.

Pero vaiamos baixando. Os asesores do goberno de Feijoo levanse do noso peto 1.164.702.000 mais de un billón (con B) de pesetas cada ano. E logo falanos ós demais de recortes e de austeridade.

O gaias custou 49.915.800.000 , redondeando cicuenta mil millóns , cando por fin decidiron parar a sangría. E manter a actual cidade da cúltura, custa 748.737.000, case setecentos cincuenta millóns de pesetas por ano.

Louzan cobra por ser presi da deputación 11.912.072 pesetas, casi doce millóns, un chisco mais do que lle pagaba Nene por facer de porteiro. Pero logo  ten (solo para el) 13 asesores que nos levan 88.524.672,  outros oitenta e oito millóns.

A pousada de Ribadumia, vainos custar 449.242.200 , catrocentos cincuenta millóns de pesetas, en números redondos.

Os terreos para ese novo campo de futbol costaronnos a todos os veciños, 69.882.120 pesetas, case setenta millóns de pesetas. E facer o campo  332.772.000 pesetas, mais de trescentos millóns. 80.530 pesetas pagamos cada veciño e veciña de Ribadumia solo para facer un campo de futbol sete.  ¿Cantos problemas non se arranxaban con todos eses cartos?

E podería seguir así, aportándovos cifras e números un bo anaco. Pero non fai falla. Creo que solo con isto xa se pode apreciar o tamaño da estafa a que nos están sometendo.

O que está claro é que hai que facer, e urxentemente, moitos cambios e sacar a toda esta xente de preto da caixa, porque non están deixando nada, e o que é peor, para compensar todo este roubo e seguir engordando os seus colegas, estannos a recortar os nosos dereitos, recortando as inversións en  educación e en sanidade e impulsando as privatizacións e, en definitiva, espoliando o noso país.

Publicado en Uncategorized | Deixar un comentario